LETNÍ VYSAZENÍ RYB

- USKUTEČNĚNÉ DNE 2.8.2018:

Poušovský splav 3 q
Řípov cementárna 4 q
Sokolí 4 q
Padrtův mlýn 2 q
Červený mlýn 2 q
Novotnův splav 3 q
LUBÍ 5 q

Vysazení proběhlo za přítomnosti předsedy revizní komise   pana Jiřího Krčála a členů pana Netoličky, pana Máci, pana Říhy

Úhyn ryb Markovka

Vážené rybářky a rybáři,

v souvislosti s úhynem ryb v minulém týdnu vlivem teplého počasí a nízké hladiny vody na revíru 461 078 Markovka 1 – závlahová nádrž sděluji následující:

Na základě písemné dohody z roku 2016 se stalo veškeré zůstatkové rybí společenstvo na této vodní nádrži vlastnictvím Lesů České republiky, s.p.

Celý příspěvek

Důležité upozornění

Dne 29.3.2018 byl výbor MRS, z.s. pobočný spolek Třebíč informován a dává na vědomí že:
Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.2.2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).

Novela vyhlášky s účinností od 1.4.2018 nově zavádí denní doby lovu na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin