Klapůvka 1

 

463 031 KLAPŮVKA 1 PS Třebíč 13,0 km 3,0 ha

 

Celý revír je chovný - lov zakázán.

Přítok Jihlavy.

Od vtoku do Jihlavy pod Ptáčovem až k pramenům.