O Moravském rybářském svazu

 

U zrodu Třebíčské rybářské organizace stál kroužek nadšených přírodovědců. V jejich čele stál Arnošt HANISCH (1839 – 1922), povoláním geolog.
Hanisch a jeho přátelé si pronajali na řece Jihlavě revír a v roce 1887 založili v Třebíči „první rybářský spolek“. 

Nástupcem tohoto spolku je současný Pobočný spolek Třebíč, Moravského rybářského svazu, z. s. Brno. 

Pobočný spolek Třebíč v roce 2022 evidovali 1589 členů včetně žen a dětí. 

Třebíčští rybáři hospodaří na mimopstruhových revírech o výměře 507 ha a celkové délce 97 km, a pstruhových revírech o výměře 3 ha a délce 13 km. 

Roční zarybnění přesahuje částku 2.500.000 Kč. Z ryb dominuje kapr obecný.