Markovka 1

 

461 078 MARKOVKA 1 PS Třebíč 8,0 km 17,0 ha

 

Od ústí do Jihlavy nad Vladislaví až k pramenům.

Celý tok je chovný - lov zakázán

K revíru patří nádrž:

1 závlahová v k. ú. Kožichovice, Střítež - 14,0 ha

Lov z tělesa hráze zakázán.

Míra kapra 45-70 cm, štiky 60cm, candáta 50cm.

 

 

Vážení přátelé sportovního rybolovu,
Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29. 3. 2022 byla z rybářského revíru Markovka 1 
vyjmuta závlahová nádrž Markovka.


Odvolání podané MRS, z.s., pobočným spolkem Třebíč proti rozhodnutí krajského úřadu Ministerstvo zemědělství ČR, odbor státní správy lesů, 
myslivosti a rybářství rozhodnutím ze dne 21. 6. 2022 zamítlo a rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo.


Na základě výše uvedených dvou rozhodnutí je současný stav takový, že závlahová nádrž Markovka NENÍ součástí rybářského revíru Markovka 1 
a není možné na ní provádět lov ryb!!!


Proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství podal pobočný spolek Třebíč dne 12. 8. 2022 žalobu a současně požádal o přiznání odkladného účinku.


Případné informace na tel.: 568 850 456
Výbor PS Třebíč