Lubí

 

461 076 LUBÍ 1 nádrž nepatří do  revírů MRS 4,0 ha

 

Typ revíru:
Stojatá voda, mimopstruhový revír, nádrž nepatří do revírů MRS.

Popis:
Revír se nachází nedaleko od Třebíče severovýchodním směrem, v údolí potoka Lubí. Je obklopen lesem. Hloubka nádrže až 5,5 m. Na revíru samostatně hospodaří MRS z.s., pobočný spolek Třebíč, neplatí svazová povolenka.
Rybolov se řídí Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva ve znění platných dodatků.
ZÁKAZ RYBOLOVU Z TĚLESA HRÁZE!

Povolenky: 
Cena povolenky pro rok 2022:       700 Kč 

Prodej povolenek bude zahájen v úterý  29. 3. 2022
Lov povolen od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022
Lovná míra kapra 45 - 60 cm

Lovící je povinnen předložit doklady a povolenku na revír Lubí členům rybářské stráže ustanovené pobočným spolkem Třebíč.