Publikováno: 28.04.2024

Povolení k vjezdu na Lubí


Upozorňujeme, že povolení k vjezdu k v.n. Lubí je nutno vyřídit na MěÚ Třebíč.

Kontaktní osobou je paní Michala Smejkalová

                              Email.: michala.smejkalova@trebic.cz

                                  Tel.: +420 568 896 378

Důrazně žádáme lovící, aby striktně dodržovali rozsah povolení k vjezdu a nevjížděli a neparkovali mimo určený prostor. Děkujeme.