Důležité upozornění

Dne 29.3.2018 byl výbor MRS, z.s. pobočný spolek Třebíč informován a dává na vědomí že:
Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.2.2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).

Novela vyhlášky s účinností od 1.4.2018 nově zavádí denní doby lovu na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Zarybnění revírů

Za dohledu předsedy kontrolní komise pana Jiřího Krčála byly zarybněny tyto revíry:
dne 27.3.2018:

 • LUBÍ       5 q
 • HRACHOVEC  1 q
 • HLADOVÝ   1 q

 dne 30.3.2018

 • HODINOVEC   3 q
 • JINŠŮVEK   1 q
 • VLADISLAV – pošta   3 q
 • PAZDERNÍK   4 q
 • TÁBORSKÝ   4 q
 • PALEČKŮV   2 q
 • KOČIČINA   1 q
 • POLANKA   4 q
 • VEVERKA   2 q