Vysazení ryb

Dne 4.10.2017 za přítomnosti předsedy revizní komise p. Krčála bylo vysazeno 400 kg (průměrná váha 1,2 kg) na revíru JIHLAVA – 9  (Palečkův mlýn)

Dne 6.10.2017 za přítomnosti předsedy revizní komise p. Krčála, Ing. Bazaly, Mácy bylo vysazeno 350 kg (průměrná váha 1,8 kg) na revíru JIHLAVA – 9 (Polanka)

Dne 7.10.2017 za přítomnosti předsedy revizní komise p. Krčála, Blahoudka a Mrňe bylo vysazeno:

300 kg (průměrná váha 1,7 kg) na revíru JIHLAVA – 9 (Městský splav)

400 kg (průměrná váha 1,7 kg) na revíru JIHLAVA – 9 (Táborský splav)

300 kg (průměrná váha 1,7 kg) na revíru JIHLAVA – 9 (Vladislav – pošta)

TERMÍNY VÝLOVŮ 2017

Rybník

Datum

Čas

            Nadýmáček

26.09.2017

15:00

            Týnský

28.09.2017

08:00

            Ptáčov

28.10.2017

07:00

            Pastvištní

04.11.2017

07:00

Zájemci o brigády se mohou hlásit na tel. číslech: 604 357 969  nebo  568 850 456

Personální změna

Od 16. 10. 2017 nastoupila do kanceláře v Poušově nová administrativní pracovnice -účetní pí. Dana Pilařová.

Vysazení ryb

Dne 30.8.2017 bylo vysazeno za přítomnosti předsedy revizní komise p. J. Krčála a rybářské stráže p. Netoličky, Piska, Mácy 24 q kapra:

Bransouze…………………3 q

Čichov nad mostem……3 q

Čichov pod mostem……2 q

Kratochvílův mlýn (Oblazní)..3 q

Dvořákův splav…………2 q

Nad papírnou…………..2 q

Novotný splav………….2 q

Červený mlýn………….1 q

Padrtův mlýn…………..2 q

Sokolí…………………….4 q

Průměr 2,1 kg

Zákaz rybolovu

Od 1.6.2017 je zákaz rybolovu na rybníku Kožichovické koupaliště z důvodu zrušení revíru